Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola és Gimnázium innovatív fejlesztése


TÁMOP3.1.4-12/1-2012-0228

Szerfogyasztás megelőzése

Projektelem címe: Illegális és legális szerek okozta kockázatok

Érintett személyek: 9-12 évfolyam, dolgozók, látogatók

Időpont: 2014. 05. 05.-2014.05.29.

Helyszínek: 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 (Iskola)

1214 Budapest, Szabadság út 23 (Tanműhely)

Cél

Általános cél a társas kommunikációs készségek fejlesztése, az önbizalom erősítése és a döntéshozatal fejlesztése pl. az asszertivitásra (magabiztos önkifejezésre) nevelés keretében.

A szerhasználatra vonatkozó közvetlen és közvetett felhívás (kortársnyomás), illetve a szerrel (pl. cigaretta, alkoholos ital, marihuánás cigaretta) való megkínálás veszélyeinek és a fogyasztásból következő lehetséges problémáknak a felismerése.

A tudatosság növelése a szerhasználatot érintő egyéb befolyásolás (pl. média, család) felismerése érdekében.

A visszautasítás gyakorlatban alkalmazható kommunikációs technikáinak elsajátítása: pl. hogyan mondhatunk nemet anélkül, hogy ez más problémákat idézne elő (pl. a csoporttagság megrendülése, stb.).

Kognitív forgatókönyvek kidolgozása, amelyek révén a tanulók azonosíthatják azokat a helyzeteket, amelyekben a visszautasítás kommunikációs készségeinek alkalmazására van szükség.

Sikerkritériumok

Sikeres a projektelem, ha a diákokban sikerült felkelteni az érdeklődést a téma iránt, és több ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, mint a kezdetekkor. Sikeres a projekt, ha különböző csoportokban is képesek együttműködni, és a szabadon választott csoportok úgy alakulnak meg, hogy mindenki talál magának olyan feladatot, amit szívesen és ügyesen végez, és ezzel sikerélményhez juttatjuk a tanulókat.

Arra törekszünk, hogy a résztvevők megtanuljanak a stresszel és a szorongással kapcsolatos fogalmakat. Fejlesszék az érzelmi feszültséggel járó fiziológiai jelek felismerésének képességét. Megismerjenek néhány alapvető technikát az érzelmi feszültség csökkentésére. Felismerjék az egészséges életstílus fontosságát.

Szerfogyasztás megelőzése - Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola