Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola és Gimnázium innovatív fejlesztése


TÁMOP3.1.4-12/1-2012-0228

Staféta hagyománnyá tehető rendezvény

Projektelem címe: Staféta

Érintett tanulók: 9-12 évfolyam, 400 tanuló

Helyszínek: 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 (Iskola)

1214 Budapest, Szabadság út 23 (Tanműhely)

Cél

Szándékunk felkelteni az érdeklődést, igényt az egészséges, környezettudatos életmód iránt úgy, hogy alkalmazkodni tudjanak az őket körülvevő valósághoz, tudatos és felelős fogyasztói legyenek a társadalomnak. Szeretnénk, ha a tanulók széleskörű ismeretet és tapasztalatot szerezzenek az életminőség javulásához szükséges területeken. A program megvalósítása során az újfajta ismeretszerzési módszerek közvetetten fejlesztik diákjaink szociális, életviteli, környezeti, vállalkozói és kommunikációs kompetenciáit, alkalmazkodnak a életben alkalmazható egyszerű életviteli ismeretekhez és technikákhoz.

 

Sikerkritériumok

Sikeres a projektelem, ha a diákokban sikerült felkelteni az érdeklődést a téma iránt, és több ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, mint a kezdetekkor, illetve a foglalkozások során tapasztaltak elgondolkodtatnák.

Sikeres a projekt, ha különböző csoportokban is képesek együttműködni, és a szabadon választott csoportok úgy alakulnak meg, hogy mindenki talál magának olyan feladatot, amit szívesen és ügyesen végez, és ezzel sikerélményhez juttatjuk a tanulókat.

Sikeres, ha kreativitásuk teret kap, és ennek következtében egyénileg is hozzátesz mindenki valami egyedit valamelyik programhoz,illetve ha a tapasztalt elemek közül elsajátítanak és alkalmaznak néhányat.

 

Tantárgyi integráció

A megvalósítás során elengedhetetlen mindazoknak a tárgyaknak, illetve tudásnak a beemelése, amelyeknek összefüggésében az adott téma megjelenik.

Így tantárgyként szerepet kap a biológia, kémia, természetismeret, rajz és vizuális kultúra, magyar nyelv és kommunikáció, illetve testnevelés
Staféta hagyománnyá tehető rendezvény - Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola