Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola és Gimnázium innovatív fejlesztése


TÁMOP3.1.4-12/1-2012-0228

Nyelvi vetélkedők

Projektelem címe: Nyelvi vetélkedő

Érintett tanulók: 9-11. évfolyam, 200 tanuló

Helyszín: 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 (Iskola)

Időpont: 2014. 04. 25.

 

Cél:

A program célja ráébreszteni a tanulókat az idegen nyelv ismeretének és használatának fontosságára, ugyanakkor arra, hogy a nyelv segítségével új, érdekes információk juthatnak a birtokukba.

 

Program bemutatása – angol nyelv:

A vetélkedőbe a 9-11. évfolyam szakiskolás, szakközépiskolás és gimnazista tanulói kerültek bevonásra, és a csoportokat, illetve a szinteket úgy állítottuk össze, hogy minden korcsoport és képzési szintben résztvevő diák egyaránt sikerélménnyel gazdagodjon.

Egy olyan célnyelvi program került megvalósításra, ahol a képzési forma szerinti bontás,  ezen belül, az évfolyamonkénti értékelés valósult meg. Az összeállított feladatok nem feltétlenül a megszerzett lexikális tudás felmérésére szolgáltak, hanem sokkal inkább arra, hogy célnyelvi feladatok segítségével a résztvevőket foglalkoztassa, nyelvi és kulturális összefüggésekre rávezesse.

A megvalósítás során, általánosságban elmondható, hogy pozitív reakcióval találkoztunk. A diákok szívesen és intenzíven vettek részt a feladatok megoldásában. Motiválónak érezték, hogy a különböző évfolyamok ugyanazt a feladatot kell, hogy megoldják, mert tudták, hogy az értékelésnél nem a másik évfolyamnál kell jobbnak lenniük, csak a saját évfolyamuk diákjainál.

 

Program bemutatás - német nyelv:

A versenyre a 9. évfolyamból 2 szakközépiskolai és 3 szakiskolai osztály jelentkezett, 3-3 fős csoportokban dolgoztak.

A terv az volt, hogy a diákokhoz más környezetben, más osztályokkal, csoportokkal együtt versenyezve, közelebb hozzuk az idegen nyelveket, jelen esetben a német nyelvet. Külön említést érdemel a süteménykészítő verseny, amin egyénileg indulhattak a csapatok részvevői, erre előre kellett készülni, és cukrászkolléga bevonásával értékeltünk a kreativitás, megjelenés és íz terén. A sütiverseny lényege az lett volna, hogy más kultúrák ízvilágát megismertessük a tanulókkal. A csodás süteményeket az eredményhirdetésen a résztvevő diákok meg is kóstolhatták.

Sikerkritérium:

A tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése, a tanult idegen nyelv, az angol, és német kultúra jobb megismerése.

Nyelvi vetélkedők - Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola