Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola és Gimnázium innovatív fejlesztése


TÁMOP3.1.4-12/1-2012-0228

Nyelvi témahét


Projektelem címe: Nyelvi témahét

Érintett tanulók: 9-10. évfolyam, 200 tanuló

Helyszín: 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78 (Iskola)

Időpont: 2013. 11. 11-15., 2014. 11. 10-14.

Cél

A program célja ráébreszteni a tanulókat az idegen nyelv ismeretének és használatának fontosságára, ugyanakkor arra, hogy a nyelv segítségével új, érdekes információk juthatnak a birtokukba.

Másik célunk az idegen nyelv és kultúra megszerettetése a tanulókkal az országismereti téma feldolgozásával mind a két tanított nyelven, illetve a megszerzett ismeretanyag vizuális és verbális bemutatása.

A téma az angol és német célnyelvi kultúrák egyes jellegzetes vonásának a megismerése, nevezetességeik, földrajzi vagy kulturális sajátosságaik bemutatása

A hét programja

 

A hétfői napon a tanulók szaktanár vezetésével háromfős csapatokban adatokat gyűjtöttek a heti téma összeállításához, az internetről válogatott anyagot elmentették, és később nyomtatott vagy írott formában felhasználták. A többiek számára a nyelvtanárok játékos kvíz feladatokat állítottak össze.

Kedden játékos formában dalszövegeket fordítottak a csoportok, illetve szókincsfejlesztő feladatokat végeztek

A szerdai órákon a választott terület étkezési szokásait, jellegzetes ételeit ismerték meg.

Csütörtök délután összegezték a heti tevékenységeiket, elkészítették a tablókat az összegyűjtött anyagból, illetve megtervezték a pénteki beszámolót.

Pénteken minden csoport bemutatta az általa elkészített tablót, ismertette az megszerzett új információkat, illetve két csoport dalt és táncot is bemutatott.

Nyelvi témahét - Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola