Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola és Gimnázium innovatív fejlesztése


TÁMOP3.1.4-12/1-2012-0228

Mindennapos testnevelés

Projektelem címe: Mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok

Időpont: 2014. április - 2015. március

A mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok megvalósítását a Csepel SC-vel kötött szolgáltatói szerződés keretében valósítottuk meg.

Tanulóinknak itt lehetősége volt birkózás, tánc, capoeira, úszás foglalkozásokon való részvételen. Összesen 400 tanulónk vett részt a pályázat keretei között valamilyen kiegészítő foglalkozáson.

 

A program célja, nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő, a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését szolgáló és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő – a kerettanterv (helyi tanterv) testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, a mindennapos testnevelés részét képező – oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása legfeljebb heti két órában, mely programok teljes időtartamának minimum felét legalább közepes terhelést jelentő testmozgástípusok teszik ki, és amelyek a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezik a hangsúlyt.

 

A program tematikája: heti két alkalommal foglalkozás bonyolítása a résztvevő tanulók részére a projekt időszakban, a pályázatban vállalt számban.
Mindennapos testnevelés - Adu Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola